Home Staff

Management

Veena Singh

Principal

Vanya sharma

Coordinators

Vishal Kureel

TGT

Ratnanjali Nigam

Abhishek Mishra

Neha Mishra

Sanjay Chaurasia

PGT 2018 2019

Vishal Kureel

Aarti Bajpai

Amrita Srivastava

Ravindra Srivastava

Anup Dubey

Hemani Jain

PRT

Shruti Vig

Sonia Bhatia

Hema Singh

Komal Chaudhary

Priya Singh

 • Location
  SUGHAR SINGH ACADEMY

  416, Satbari,
  Swarn Jayanti Vihar, Kanpur
  Uttar Pradesh 208011

 • Phone

  0512-2155214

 • Mobile

  +91-9506 034 005

 • Mobile